Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288051

OBCHODNÉ MENO: Star still s.r.o

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 103826/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 48 136 646

DEŇ ZÁPISU: 30.04.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Počítačové služby

8. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Administratívne služby

10. Reklamné a marketingové služby

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. Prevádzkovanie výdajne stravy

14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Július Ecker, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 8696/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 

Výška vkladu: 50 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 50 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  50 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  50 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 31.03.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2016.

3. Dňa 4.11.2021 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 46CbR/65/2021.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1