Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288048

OBCHODNÉ MENO: SOLEX PRAIM s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65742/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 53 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 44 902 484

DEŇ ZÁPISU: 12.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

5. počítačové služby,

6. administratívne služby,

7. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Kostiantyn Pradeshchuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kikvidze 11, byt 11, Názov obce: Kyjev, PSČ: 01103 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 06.11.1966, Deň vzniku funkcie: 12.06.2010

Meno a priezvisko: Iryna Reznik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odincova 13, byt 37, Názov obce: Černihiv, PSČ: 14032 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 13.05.1980, Deň vzniku funkcie: 12.06.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Kostiantyn Pradeshchuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kikvidze 11, byt 11, Názov obce: Kyjev, PSČ: 01103 , Štát: Ukrajina 

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Iryna Reznik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odincova 13, byt 37, Názov obce: Černihiv, PSČ: 14032 , Štát: Ukrajina 

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 28.01.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Dňa 9.2.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 26CbR/28/2021.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1