Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288035

OBCHODNÉ MENO: RP Trading s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 154737/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88 B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 45 334 056

DEŇ ZÁPISU: 14.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. počítačové služby

3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Galvanizácia kovov

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Textilná výroba

15. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

16. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

17. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

18. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

19. Výroba nápojov

20. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

21. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

22. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

23. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

24. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

25. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V prípade, ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v jej mene a podpisuje za ňu tento konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Pokiaľ má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, sú oprávnení konať v jej mene a podpisovať za ňu vždy samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Oslovič, Bydlisko: Názov obce: Malá Domaša 130, PSČ: 094 02 , Dátum narodenia: 25.11.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1