Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288042

OBCHODNÉ MENO: SB Financial Services s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 156338/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18912/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 54 149 274

DEŇ ZÁPISU: 03.11.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Vedenie účtovníctva

16. Masérske služby

17. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

18. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektoroch: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4. poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, 5. starobného dôchodkového sporenia, 6. doplnkového dôchodkového sporenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ľudovít Hažír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18912/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 06.12.1978, Deň vzniku funkcie: 03.11.2021

Meno a priezvisko: Ing. Magdaléna Repáňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tylova 1039/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 09.10.1983, Deň vzniku funkcie: 27.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľudovít Hažír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18912/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 06.12.1978

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Magdaléna Repáňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tylova 1039/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 09.10.1983

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1