Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288027

OBCHODNÉ MENO: REGIONEAS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 109743/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 4007/48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 50 195 298

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. počítačové služby

9. administratívne služby

10. reklamné a marketingové služby

11. Kuriérske služby

12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Yuriy Zombor, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 5145/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 09.06.1987, Deň vzniku funkcie: 11.03.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Yuriy Zombor, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 5145/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 09.06.1987

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Z&Z PARTNERS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 4007/48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , IČO 46 810 226

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 08.02.2016

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.12.2017.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.09.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1