Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288015

OBCHODNÉ MENO: PREGATE s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53059/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 36 858 862

DEŇ ZÁPISU: 24.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie strážnej služby v zmysle § 3 Zák č. 473/2005 Z. z. v rozsahu a,b,c,d,e,f,g,h,

2. prevádzkovanie detektívnej služby v zmysle § 4 Zák. č. 473/2005 Z. z. v rozsahu a,b,c,d,e,f,g,

3. prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva v zmysle § 5 Zák. č. 473/2005 Z. z. v rozsahu a,b,c,d,

4. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

5. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,

6. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

7. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

13. kuriérske služby,

14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

15. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

16. prevádzkovanie výdajne stravy,

17. finančný leasting,

18. faktoring a forfaiting,

19. vedenie účtovníctva,

20. správa bytového/nebytového fondu,

21. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

22. prenájom hnuteľných vecí,

23. administratívne služby,

24. čistiace a upratovacie služby,

25. reklamné a marketingové služby,

26. poskytovanie poštových služieb,

27. donášková služba,

28. dopravná zdravotná služba,

29. údržba motorových vozuidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,

30. vykonávanie odťahovej služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Pápay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 18.10.1976, Deň vzniku funkcie: 13.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. V mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Private Asset Management s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaprova 42/14, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 03771512

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.3.2008 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2009.

4. Zápisnica z valného zhromaždenie zo dňa 28.07.2011.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.07. 2014.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2014. - zmena obchodného mena z PROFI SECURITY 2, s. r. o. na PREGATE s. r. o.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2016.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.08.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1