Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288016

OBCHODNÉ MENO: PremiumFeed s.r.o. v likvidácií

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73164/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 4982/22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 46 182 004

DEŇ ZÁPISU: 19.05.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Elžbieta Teresa Dutková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 19.10.1955, Deň vzniku funkcie: 19.05.2011, Deň zániku funkcie: 12.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tadeusz Andrzej Aleksik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plac Teatralny 4-5 m.96, Názov obce: Opole, PSČ: 45-056 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 23.02.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 04.10.2022

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Elžbieta Teresa Dutková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 4982/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 19.10.1955, Deň vzniku funkcie: 12.09.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor menom spoločnosti koná samostatne .

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.4.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.10.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1