Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288022

OBCHODNÉ MENO: PT ENGINEERING s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14925/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gruzínska 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 35 720 743

DEŇ ZÁPISU: 16.06.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,

2. - konštrukčné činnosti v oblasti strojárstva a stavebníctva,

3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb,

4. - projektovanie stavieb,

5. - tlmočnícka a prekladateľská činnosť v jazyku anglickom a nemeckom,

6. prípravné práce k realizáciii stavby,

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

10. správa údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

13. poskytovanie sociálnych služieb,

14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bayer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 14.12.1957

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bayer ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agatova 432, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 02.06.1981, Deň vzniku funkcie: 29.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bayer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 14.12.1957

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 112/97, Nz 113/97 napísanej dňa 2.6.1997 notárkou JUDr. Janou Hunovou v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 21942

2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 85/98, Nz 83/98 zo dňa 18.6.1998 v zmysle zák.č. 11/1998 ZZ.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.2.2008.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 18.10.2013. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 29.11.2013.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1