Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288019

OBCHODNÉ MENO: ProfiCorp s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59173/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 44 800 738

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

7. sťahovacie služby,

8. počítačové služby,

9. prenájom hnuteľných vecí,

10. administratívne služby,

11. reklamné a marketingové služby,

12. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava,

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

16. čistiace a upratovacie služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Kalás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 4573/430, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 31.03.1979, Deň vzniku funkcie: 30.06.2009

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 31.01.1978, Deň vzniku funkcie: 28.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť navonok koná a svojim podpisom zaväzuje spoločnosť každý konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému názvu spoločnosti konateľ spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Kalás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 4573/430, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 31.03.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení dodatku zo dňa 24.06.2009.

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2017. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1