Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288014

OBCHODNÉ MENO: PODDOTOHO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 154408/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1287/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 53 971 175

DEŇ ZÁPISU: 05.08.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

13. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Administratívne služby

19. Dizajnérske činnosti

20. Poskytovanie služieb osobného charakteru

21. Odevná výroba

22. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

23. Kuriérske služby

24. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

26. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

27. Výroba potravinárskych výrobkov

28. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

29. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

30. Informačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr Milan Vaško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Pri Derni 3505/18, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 12.06.1972, Deň vzniku funkcie: 05.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Vaško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Pri Derni 3505/18, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 12.06.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.07.2021 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1