Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288020

OBCHODNÉ MENO: Protech, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 147725/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková č. 5120/35, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

IČO: 36 057 231

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. - nákup a predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov

5. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

6. - reklamná a propagačná činnosť

7. - faktoring a forfaiting

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Kurčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 5120/35, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 11.05.1967, Deň vzniku funkcie: 26.11.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Kurčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková č. 5120/35, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 11.05.1967

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. Nz 546/02, zo dňa 07.11.2002, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 28.11.2003 a úplné znenie zakladateľskej listiny.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1