Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288000

OBCHODNÉ MENO: o2o, spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63570/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. C. Hronského 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 45 433 364

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. prenájom hnuteľných vecí,

5. čistiace a upratovacie služby,

6. údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu výkonu upratovacích prác,

7. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,

8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viktor Hvizd, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 1601/30, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 28.05.1986, Deň vzniku funkcie: 27.05.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne a v plnom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Hvizd, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 1601/30, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.02.2010 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.05.2011. Dodatok č. 1/2011 k zakladateľskej listine zo dňa 27.05.2011.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.10.2013.

4. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/306/2017 - 26 zo dňa 8.8.2022 zrušil obchodnú spoločnosť o2o, spol. s r.o., J. C. Hronského 10, 831 02 Bratislava, IČO: 45 433 364. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.10.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1