Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288002

OBCHODNÉ MENO: ORIENT EXPRESS GROUP s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29789/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 35 867 035

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

6. predaja na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

7. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

8. Finančný lízing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Husein Abu Romhin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grősslingova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 13.05.1967, Deň vzniku funkcie: 30.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Elena Romhin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 14.05.1971

Výška vkladu: 2 230,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 230,000000 EUR

Meno a priezvisko: Husein Abu Romhin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grősslingova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 13.05.1967

Výška vkladu: 4 430,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 430,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.05.2003 v zmysle ust. § § 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 500/2001 Z.z.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2014

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1