Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288012

OBCHODNÉ MENO: PLANET Travel, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22344/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 12, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 35 794 674

DEŇ ZÁPISU: 25.08.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie v oblasti obchodu,

4. tlmočníctvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,

6. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

7. Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností

8. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

9. reklamné a marketingové služby

10. služby požičovní

11. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Alfréd Aczel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 12, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 09.08.1967, Deň vzniku funkcie: 31.08.2015

Meno a priezvisko: Boris Mravec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 363/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 10.08.1966, Deň vzniku funkcie: 03.02.2016

Meno a priezvisko: Martina Šnejdárková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balinského 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 16.11.1977, Deň vzniku funkcie: 27.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: VALKYRA PARTNERS s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ferienčíkova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 50 939 921

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Boris Mravec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 363/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 10.08.1966

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Alfréd Aczel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 09.08.1967

Výška vkladu: 3 983,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 983,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 12.6.2000 do notárskej zápisnice č. N 136/2000, Nz 123/2000 v zmysle § 56-75 a §§ 105-153 Zák. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.8.2004.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.8.2007. Zmena obchodného mena z ETN COMPANY, s.r.o. na nové PLANET Travel, s.r.o.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2009.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.08.2015.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.02.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1