Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287995

OBCHODNÉ MENO: NewHomes s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 110259/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1890/12, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 

IČO: 50 239 872

DEŇ ZÁPISU: 30.03.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. administratívne služby

5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Laura Balážová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1890/12, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 28.09.1977, Deň vzniku funkcie: 30.03.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Ižo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1938/14, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 19.06.1980, Deň vzniku funkcie: 30.03.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti každý samostatne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Ižo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1938/14, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 19.06.1980

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Baláž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1890/12, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 23.02.1979

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: LaRen s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1890/12, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , IČO 46 611 657

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.03.2016 v súlade s ust. § 57 ods. 1, §105 – §153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.05.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1