Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287999

OBCHODNÉ MENO: NUMERI Corp. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 151788/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 

IČO: 53 125 592

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Administratívne služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Zuščin, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 22.03.1983, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Zuščin, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 22.03.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1