Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287994

OBCHODNÉ MENO: NEOFEN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162570/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 16464/74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 53 795 041

DEŇ ZÁPISU: 20.05.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

10. Výroba potravinárskych výrobkov

11. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. Prevádzkovanie výdajne stravy

14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Kyselica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 15.11.1982, Deň vzniku funkcie: 29.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Miklóš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belehradská 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 13.04.1972

Výška vkladu: 3 375,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 375,000000 EUR

Obchodné meno/názov: DRUTEX Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krúdy útca 6, 2.em. 11, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1088 , Štát: Maďarsko , Iné identifikačné číslo: 01-09-400691

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Kyselica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 15.11.1982

Výška vkladu: 3 375,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 375,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1