Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287996

OBCHODNÉ MENO: NIKKI Transport, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 153090/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 36 042 153

DEŇ ZÁPISU: 08.06.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľných živností

2. - maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľných živností

3. - sprostrredkovanie obchodu

4. - predaj na priamu konzumáciu vína, čapovaného piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, destilátov, tabakových výrobkov, pochutín, lahôdok a doplnkového tovaru

5. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a ich obvyklých príloh ako i bezmäsitých jedál

6. - turistické ubytovanie po triedu ***

7. - poriadanie diskoték, tanečných zábav a iných kultúrnych podujatí

8. - poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marian Gluch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklabiná 249, Názov obce: Sklabiná, PSČ: 991 05 , Dátum narodenia: 07.06.1972, Deň vzniku funkcie: 06.04.2021

Meno a priezvisko: Marek Andok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklabiná 338, Názov obce: Sklabiná, PSČ: 991 05 , Dátum narodenia: 13.02.1990, Deň vzniku funkcie: 02.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marian Gluch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklabiná 249, Názov obce: Sklabiná, PSČ: 991 05 , Dátum narodenia: 07.06.1972

Výška vkladu: 10 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spo- ločenskou zmluvou zo dňa 26.4.2000 podľa §§ 28,105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.3.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 1.

3. . Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy vyhotovené dňa 23.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1