Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287982

OBCHODNÉ MENO: MecaBelt s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 111689/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilsonova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 50 330 586

DEŇ ZÁPISU: 26.05.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

2. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

3. Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

4. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

5. Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

7. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

8. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motroickej časti vozidla

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Počítačové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Yann Renard-Werner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilsonova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 23.11.1970, Deň vzniku funkcie: 26.05.2016

Meno a priezvisko: Alexander Bernard Robert Picavet, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilsonova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 21.11.1972, Deň vzniku funkcie: 26.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k predtlačenému alebo predpísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MECATUBE Services, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilsonova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , IČO 36 288 641

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.04.2016 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1