Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287984

OBCHODNÉ MENO: Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15594/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 35 728 116

DEŇ ZÁPISU: 29.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom a leasing tovaru,

2. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

3. nákup tovar za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

4. sprostredkovateľská činnosť,

5. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov,

6. faktoring,

7. činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

8. reklamné a marketingové služby

9. poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Pavelek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vretenová 5/3510, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 04.12.1973, Deň vzniku funkcie: 01.03.2017

Meno a priezvisko: Dušan Botka, Bydlisko: Názov obce: Veľký Grob 213, PSČ: 925 27 , Dátum narodenia: 18.09.1974, Deň vzniku funkcie: 11.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.Podpisovanie sa uskutoční takým spôsobom, že konateľ pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mercedes-Benz Mobility AG , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Siemensstrasse 7, Názov obce: Stuttgart, PSČ: 70469 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 737788

Výška vkladu: 8 475 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 475 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Hedin Mobility Group AB, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Box 2114, Názov obce: Mölndal, PSČ: 431 02 , Štát: Švédske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556065-4070

Výška vkladu: 2 825 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 825 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dr. Michaela Sulke-Trezek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theresianumgasse 23, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 28.03.1963, Deň vzniku funkcie: 04.10.2021

Meno a priezvisko: Christian Peters, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schwabentorring 5, Názov obce: Freiburg im Breisgau, PSČ: 790 98 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 23.10.1967, Deň vzniku funkcie: 23.06.2022

Meno a priezvisko: Benedikt Lang, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Häslachstraβe 36, Názov obce: Ostfildern-Kemnat, PSČ: 73760 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 18.03.1980, Deň vzniku funkcie: 23.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 300 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 300 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.7.1997 v zmysle ust. §§ 57, 101 - 153 zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 22618

2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.12.1999. Zmena obchodného mena z Mercedes - Benz Leasing Slovensko s.r.o. na DaimlerChrysler Financial /debis/ Slovensko s.r.o.

3. Občiansky preukaz SR č. SF 539126.

4. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 2.8.2000.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2001. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.2001.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2002. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.12.2002.

7. Prevod obchodného podielu spoločníka DaimlerChrysler Services AG na spoločnosť DaimlerChrysler AG. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti o 80.000.000 Sk. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.12.2004. Ing. Pavol Jánošík, funkcia prokuristu do 29.12.2004. Gróg Patrick Douglas, funkcia člena dozornej rady do 29.12.2004.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2005. Zmena obchodného mena z DaimlerChrysler Services Slovensko, s.r.o. na DaimlerChrysler Financial Services Slovensko, s.r.o.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2006.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007 o zmene obchodného mena na Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o..

12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.5.2008.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2009.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2009.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2011

16. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.10.2013.

17. Zápisnica z valnéhoh zhromaždenia zo dňa 03.12.2014.

18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.04.2015.

19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2015

20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2017

21. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1