Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287977

OBCHODNÉ MENO: LURE, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34445/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 35 915 889

DEŇ ZÁPISU: 08.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. faktoring a forfaiting,

6. automatizované spracovanie údajov,

7. marketing a prieskum trhu,

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

9. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

11. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

12. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Ing. Martin Petrek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 1651/36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 30.12.1975, Deň vzniku funkcie: 08.01.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Petrek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 1651/36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 30.12.1975

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.2004 podľa ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.01.2005.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1