Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287981

OBCHODNÉ MENO: MDM, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1694/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenského mám. 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 17 323 754

DEŇ ZÁPISU: 07.11.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

2. marketing, reklama,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Drahotín Metke, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenského nám. 6, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 14.05.1954

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Drahotín Metke, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenského nám. 6, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 14.05.1954

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.9.1991 podľa § 106n a nasl. Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3169

2. Spoločenská zmluva zo dňa 1.2.1994 prispôsobená ustanoveniam Obchodného zákonníka Z.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3169

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1