Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287983

OBCHODNÉ MENO: MEDIAL CAPITAL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6127/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 3, P.O.Box 23 , Názov obce: Bratislava 26, PSČ: 820 06 

IČO: 31 362 524

DEŇ ZÁPISU: 26.11.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru z účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

6. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,

7. prenájom motorových vozidiel,

8. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

9. faktoring a forfaiting,

10. leasing,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Ondrej Štrigner, Bydlisko: Názov obce: Most pri Bratislave 157, PSČ: 900 46 , Dátum narodenia: 17.06.1951

Meno a priezvisko: Ing. Peter Uberal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brančská 3, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 14.04.1962

Meno a priezvisko: Ing. Ľubo Fabšič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hriadkach 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 04.09.1954

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr Tomáš Fabšič, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 

Výška vkladu:  743 976,000000 EUR, Rozsah splatenia:  743 976,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MEDIAL, družstvo, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 12/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , IČO 00 679 143

Výška vkladu: 1 811 957,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 811 957,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ľuboš Sedlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lietavská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 24.09.1959, Deň vzniku funkcie: 01.10.2002, Deň zániku funkcie: 09.05.2007

Meno a priezvisko: Helena Plavecká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hontianska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 23.08.1933, Deň vzniku funkcie: 01.10.2002, Deň zániku funkcie: 09.05.2007

Meno a priezvisko: Tomáš Fabšič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 16.07.1986, Deň vzniku funkcie: 21.06.2006

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 555 933,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 555 933,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MCIR, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 36 849 910

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 22.9.1993 v zmysle ust. § 57, § 105 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12622

2. Rozhodnutie o zvýšení základného imania na valnom zhromaždení dňa 4.12.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.1.1996. Stary spis: S.r.o. 12622

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.1.1997. Notárska zápisnica číslo Nz 55/97 zo dňa 12.2.1997. Stary spis: S.r.o. 12622

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.8.1999. Zmena obchodného mena: pôvodné: MEDIAL LIFT s.r.o.

5. Rozdelenie a prevod časti obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.2002. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.5.2002.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.08.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o rozdelení a prevode obchodného podielu a prijatý Dodatok k spoločenskej zmluve. Zmluvy o prevode obchodných podielov z 21.08.2003.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2005.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2007 - súhlas s prevodom časti obchodného podielu.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.2007.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2009.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2009, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou MCIR, s. r. o. , Páričkova 24, 821 08 Bratislava, IČO: 36 849 910 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 53/2010, Nz 5388/2010, Nz 5492/2010 spísanej dňa 18.2.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť MEDIAL CAPITAL, s. r. o. , Plynáresnská 3, P. O. BOX 23, 820 06 Bratislava 26, IĆO: 31 362 524 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti MCIR, s. r. o. , Páričkova 24, 821 08 Bratislava, IČO: 36 849 910.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1