Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287972

OBCHODNÉ MENO: LGP Project Management, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 99363/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 47 797 011

DEŇ ZÁPISU: 20.06.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Verejné obstarávanie

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti

7. Výkon činnosti stavebného dozoru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Jacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 3098/9A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 19.11.1979, Deň vzniku funkcie: 29.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 36 851 710

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.05.2014 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka z 18.11.2015.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.04.2016.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1