Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287971

OBCHODNÉ MENO: Legal Counselling s. r. o., v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56661/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na stráni 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 36 862 193

DEŇ ZÁPISU: 05.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Stasík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na stráni 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 14.02.1982, Deň vzniku funkcie: 05.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Stasík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na stráni 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - popis: 1.10.2022

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Stasík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na stráni 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 14.02.1982, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom likvidátor.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.12.2008 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1