Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287963

OBCHODNÉ MENO: KUBIN-STAV s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 148290/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 67A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 53 272 358

DEŇ ZÁPISU: 20.10.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby

2. čistiace a upratovacie služby

3. diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

4. dizajnérske činnosti

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. fotografické služby

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

10. počítačové služby

11. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. prenájom hnuteľných vecí

14. prípravné práce k realizácii stavby

15. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. sťahovacie služby

19. textilná výroba

20. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

21. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

22. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

23. výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

24. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

25. výroba a hutnícke spracovanie kovov

26. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Hutko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 2/1514, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 14.09.1988, Deň vzniku funkcie: 20.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom Spoločnosti je konateľ, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene Spoločnosti v plnom rozsahu samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Hutko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 2/1514, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: KUBINSTAV spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudkova 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - popis: Zápisom likvidátora do obchodného registra

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Michal Hutko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 1514/2, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 14.09.1988

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1