Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287958

OBCHODNÉ MENO: KON & MAX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20850/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 11/3346, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 35 779 152

DEŇ ZÁPISU: 15.12.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. prípravné práce pre stavbu-zemné, búracie a výkopové práce (bez použitia výbušnín),

6. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,

7. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

8. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál ak ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest,

9. pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Adrián Rentka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 22.05.1970

Meno a priezvisko: Roman Raška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 3113/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 05.07.1963, Deň vzniku funkcie: 14.11.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a má tiež samostatné podpisové právo. Konateľ podpisuje menom spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adrián Rentka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 22.05.1970

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Roman Raška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 3113/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 05.07.1963

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno/názov: KON & MAX plus s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 11/3346, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , IČO 35 921 552

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 257/98, Nz 251/98 zo dňa 27.10.1998 v súlade s ust. § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou.

2. Rozhodnutie o zmene konateľov, odvolaní R. Popoviča dňom 14.11.2003, zmene a úplnom znení zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 448/03, Nz 106161/03 napísanej dňa 14.11.2003 notárom JUDr. Vidovencom.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.09.2005.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008.

5. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1085/2014, Nz 52896/2014, NCRIs 53761/2014 zo dňa 08.12. 2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1