Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287962

OBCHODNÉ MENO: KRUPA-DM s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 69366/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 68/64, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 

IČO: 45 915 199

DEŇ ZÁPISU: 16.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. Prevádzkovanie výdajne stravy

8. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

10. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

14. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Administratívne služby

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Služby požičovní

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Informačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Opet, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 68/64, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 03.05.1972, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Opet, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 68/64, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 03.05.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.10.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1