Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287961

OBCHODNÉ MENO: KRAFT ENERGY spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 64360/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 45 473 994

DEŇ ZÁPISU: 09.04.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

2. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,

3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,

4. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

5. prípravné práce k realizácii stavby,

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

12. skladovanie,

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

14. prenájom hnuteľných vecí,

15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

16. administratívne služby,

17. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

18. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov,

19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

20. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Ďurík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. M. Csáka 92/3, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 08.06.1967, Deň vzniku funkcie: 15.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Ďurík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. M. Csáka 92/3, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 08.06.1967

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 03.03.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.02.2014.

3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01. 2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1