Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287956

OBCHODNÉ MENO: KEMADA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 92176/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo nám. 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 47 414 227

DEŇ ZÁPISU: 24.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby

2. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Výroba hračiek a hier

9. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

10. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

11. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

12. Odevná výroba

13. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. Chov vybraných druhov zvierat

15. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

16. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

17. Prevádzkovanie športových zariadení

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

21. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

22. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PhDr. Janka Adamková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo nám. 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 19.05.1966, Deň vzniku funkcie: 24.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Janka Adamková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo nám. 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 19.05.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.08.2013 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1