Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287953

OBCHODNÉ MENO: K. S. I., spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3228/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 4056/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 31 329 357

DEŇ ZÁPISU: 21.07.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

2. marketing, management,

3. reklamná a propagačná činnosť,

4. sprostredkovateľská činnosť,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

7. prenájom motorových vozidiel,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Jurica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 5701/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 24.04.1964, Deň vzniku funkcie: 10.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MA-DA BA s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 5701/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , IČO 51 408 422

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Prevody Obchodných podielov a zmena obchodného názvu spoločnosti schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 21.5.1995 a 22.5.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.5.1995. Stary spis: S.r.o. 6574

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.8.1995, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.1995, notárska zápisnica N 177/95, Nz 177/95 zo dňa 25.8.1995. Stary spis: S.r.o. 6574

3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.6.1998, dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 753/98, Nz 736/98 napísanej dňa 2.10.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom v Bratislave prispôsobené ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.

4. Notárska zápisnica zo dňa 18.5.1999 č. N 527/99, Nz 486/99.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.12.1999 o doplnení predmetu činnosti.

6. Miroslava Kudličková deň zániku funkcie: 25.3.2002. Notárska zápisnica č. Nz 188/02 zo dňa 25.3.2002. Notárska zápisnica č. Nz 189/02 zo dňa 25.3.2002.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2003.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1