Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287949

OBCHODNÉ MENO: jump in! s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82058/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 54/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 

IČO: 46 710 221

DEŇ ZÁPISU: 13.06.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

8. prevádzkovanie športových zariadení,

9. služby súvisiace so skrášľovaním tela,

10. vodná záchranná služba,

11. počítačové služby,

12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

13. reklamné a marketingové služby,

14. prieskum trhu a verejnej mienky,

15. administratívne služby,

16. vedenie účtovníctva,

17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

18. prenájom hnuteľných vecí,

19. finančný leasing,

20. faktoring a forfaiting,

21. sťahovacie služby,

22. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,

23. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Migaľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 54/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 21.04.1982, Deň vzniku funkcie: 13.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Migaľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 54/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 21.04.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.05.2012 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1