Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287948

OBCHODNÉ MENO: JOZEF DOLINSKÝ výťahy, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 94327/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Cígera Hronského 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 47 528 508

DEŇ ZÁPISU: 19.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

2. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

12. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení – opravy v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky - v rozsahu technické zariadenia zdvíhacie skupina A (výťahy) a technické zariadenia zdvíhacie skupina B (zdvíhacie rampy, plošiny, čelá)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Dolinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 23.02.1949, Deň vzniku funkcie: 19.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Dolinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 23.02.1949

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 09.10.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.03.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1