Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287955

OBCHODNÉ MENO: Karovič, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44061/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vendelínska 51 , Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 

IČO: 36 724 572

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

4. upratovacie služby,

5. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (upratovacie služby),

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

7. prenájom hnuteľných vecí - leasing,

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

9. zemné výkopové práce,

10. montáž sádrokartónových priečok a podhľadov,

11. maliarske a natieračské práce,

12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

13. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

14. prenájom osobných a úžitkových automobilov,

15. výroba betónu, malty a výrobkov z týchto materiálov,

16. vykonávanie stavieb a ich zmien,

17. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

18. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

19. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

20. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

21. poskytovanie služieb v rybárstve

22. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

23. výroba a hutnícke spracovanie kovov

24. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

25. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

26. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Karovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vendelínska 51/49, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 , Dátum narodenia: 22.12.1980, Deň vzniku funkcie: 28.05.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: K - spol. s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vendelínska 51/49, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 , IČO 44 074 531

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.12.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rouhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.01.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti). Živnostenský list zo dňa 25.01.2007.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2007.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.5.2008.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1