Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287946

OBCHODNÉ MENO: Jam CO. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 105760/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 47 258 446

DEŇ ZÁPISU: 18.08.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Reklamné a marketingové služby

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Administratívne služby

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mohammadreza Jamshidi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Motamedi av, Hojjat soori, Pasdaran district 25, n 4, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika , Dátum narodenia: 28.12.1964, Deň vzniku funkcie: 12.12.2015

Meno a priezvisko: Ghazaleh Jamshidi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Motamedi av, Hojjat soori, Pasdaran district 25, n 4, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika , Dátum narodenia: 11.03.1992, Deň vzniku funkcie: 12.12.2015

Meno a priezvisko: Abolfazl Jamshidi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Motamedi av, Hojjat soori, Pasdaran district 25, n 4, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika , Dátum narodenia: 25.08.1994, Deň vzniku funkcie: 12.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mohammadreza Jamshidi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Motamedi av, Hojjat soori, Pasdaran district 25, n 4, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika , Dátum narodenia: 28.12.1964

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ghazaleh Jamshidi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Motamedi av, Hojjat soori, Pasdaran district 25, n 4, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika , Dátum narodenia: 11.03.1992

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Meno a priezvisko: Abolfazl Jamshidi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Motamedi av, Hojjat soori, Pasdaran district 25, n 4, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika , Dátum narodenia: 25.08.1994

Výška vkladu: 1 666,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.07.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2015 a 11.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1