Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287954

OBCHODNÉ MENO: KALINIKTA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 105404/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 36 049 263

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

2. - automatizované spracovanie dát

3. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

4. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

5. - sprostredkovanie obchodu

6. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení

7. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

8. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. prípravné práce k realizácii stavby

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

14. inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

15. čistiace a upratovacie služby

16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov

17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. počítačové služby

19. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

20. výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ladislav Varjú, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 187, Názov obce: Horný Bar, PSČ: 930 33 , Dátum narodenia: 06.02.1989, Deň vzniku funkcie: 01.07.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Varjú, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 187, Názov obce: Horný Bar, PSČ: 930 33 , Dátum narodenia: 06.02.1989

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinovu, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 122/2001, zo dňa 17.6.2001, napísanaej v NÚ JUDr. Kristíny Malovcovej v Lučenci, nám. Republiky 26, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

2. Valné zhromaždenie dňa 1.8.2002 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy. Podaním zo dňa 29.4.2003 vzala spoločnosť späť návrh na zápis zmien pre údaj - sídlo, preto podľa ust. §-u 96 ods. 1/ O.s.p. súd konanie v tejto časti zastavuje.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1