Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287950

OBCHODNÉ MENO: Jungla, s.r.o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 149011/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 226/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 53 203 216

DEŇ ZÁPISU: 04.08.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Dizajnérske činnosti

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

8. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Vedenie účtovníctva

11. Administratívne služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

20. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Patrik Magoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 226/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 11.11.1989, Deň vzniku funkcie: 02.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrea Širková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3242/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 03.01.1994

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Patrik Magoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 226/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 11.11.1989

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 30.09.2022

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: LEGATOs Recovery k.s., Značka: S1755, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31K/23/2021 - 251 zo dňa 21.09.2022 právoplatným a vykonateľným dňa 30.09.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jungla, s.r.o., so sídlom Palkovičova 226/3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 203 216 a súd ustanovil do funkcie správcu: LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1755.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1