Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287940

OBCHODNÉ MENO: IKFH, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 163622/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 512/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 54 788 021

DEŇ ZÁPISU: 10.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

2. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

3. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Administratívne služby

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ivan Kočiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 512/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 14.04.1941, Deň vzniku funkcie: 10.09.2022

Meno a priezvisko: Dušan Kočiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 512/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 27.02.1978, Deň vzniku funkcie: 13.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Kočiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 512/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 14.04.1941

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1