Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287941

OBCHODNÉ MENO: iLogistics Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 140185/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 92, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 852 03 

IČO: 52 569 837

DEŇ ZÁPISU: 10.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MBA Christian Polanyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hermesstraße 179, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1130 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 03.05.1977, Deň vzniku funkcie: 10.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mag. Tomáš Zeman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laténska 722/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 03.09.1978, Deň vzniku funkcie: 10.09.2019

Meno a priezvisko: MSc. Jozef Negli, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl.tankistov 7173/108, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 13.03.1990, Deň vzniku funkcie: 09.06.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi konajú za spoločnosť spoločne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že pripojí meno, dodatok označujúci prokúru a svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: iLogistics IT Solutions GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Airportstraße 9, Názov obce: Fischamend, PSČ: 2401 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 480 628 g

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: iLogistics IT Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Airportstraße 9, Názov obce: Fischamend, PSČ: 2401 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 419589 v

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.06.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1