Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287942

OBCHODNÉ MENO: IMPULS ART s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20597/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 820/44C, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 35 776 595

DEŇ ZÁPISU: 05.11.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové spracovanie úžitkovej grafiky,

2. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

3. poradenská a školiaca činnosť v oblasti počítačovej grafiky a programov,

4. nákup a predaj výpočtovej techniky,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

7. sprostredkovateľská činnosť,

8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

9. reklamná a propagačná činnosť,

10. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Rovniansky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 820/44C, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 26.05.1958, Deň vzniku funkcie: 05.11.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Diana Rovnianska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 820/44C, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 21.01.1971

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 8.10.1999 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002, spoločenská zmluva zo dňa 19.12.2002.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2008

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1