Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287936

OBCHODNÉ MENO: IBPV s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 64485/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mečíkova 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 

IČO: 45 482 683

DEŇ ZÁPISU: 14.04.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

3. výroba strojov pre hospodárske odvetvia,

4. prípravné práce k realizácii stavby,

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

7. čistiace a upratovacie služby,

8. reklamné a marketingové služby,

9. pohostinská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Richard Višňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 60, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 23.10.1974, Deň vzniku funkcie: 14.04.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Richard Višňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 60, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 23.10.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.3.2010 v zmysle ust. § 105 -153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1