Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287944

OBCHODNÉ MENO: Inštitút Rodinného Businessu s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 93884/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníková 3565/1B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 47 496 126

DEŇ ZÁPISU: 05.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. organizovanie kurzov, školení a seminárov

2. uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

3. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. reklamné a marketingové služby

5. konferenciérsky servis

6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. administratívne služby

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. prenájom hnuteľných vecí

14. prieskum trhu a verejnej mienky

15. vydavateľská činnosť

16. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Erika Matwij, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníková 3565/1B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 01.07.1970, Deň vzniku funkcie: 05.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený konateľ samostatne, pričom podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erika Matwij, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníková 3565/1B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 01.07.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 02.10.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1