Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287939

OBCHODNÉ MENO: IF - 2000 spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1770/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Prievozská 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 17 333 539

DEŇ ZÁPISU: 22.11.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zámočníctvo,

2. prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

5. sprostredkovateľská činnosť,

6. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch Natalie Horváthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svatoslavova 8, Názov obce: Praha, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.03.1967, Deň vzniku funkcie: 11.10.2020

Meno a priezvisko: Richard Hečko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): kpt. Jána Rašu 1879/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 09.11.1968, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Richard Hečko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): kpt. Jána Rašu 1879/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 09.11.1968

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Natalie Horváthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svatoslavova 355/8, Názov obce: Praha, PSČ: 14000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.03.1967

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.11.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3317

2. Doplnok č. 1 zo dňa 14.12.1993 k spoločenskej zmluve v zmysle Obchodného zákonníka Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3317

3. Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve z dňa 7.4.1993 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.4.1993 Stary spis: S.r.o. 3317

4. Valné zhromaždenie zo dňa 27.7.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 267/98, Nz 238/98 a ktoré rozhodlo o pristúpení dvoch spoločníkov. Spoločenská zmluva - úplné, nové znenie spísané v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.6.2001 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 29.6.2001.

6. Rozhodnutie per rollam zo dňa 28.04.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1