Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287926

OBCHODNÉ MENO: GM Servis-Predaj, spol.s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13686/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Bielenisku 4, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 31 441 637

DEŇ ZÁPISU: 31.08.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. -výroba, servis, elektrospotrebičov a automatických pračiek,

2. -elektroinštalácie,

3. -sprostredkovanie obchodu,

4. -obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie,

5. -montáž chladiacich zariadení,

6. -servis kancelárskej techniky-mechanickej,

7. -servis chladiarenských zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dušan Liv, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šteberlova 24/6091, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 07.08.1962

Meno a priezvisko: Marian Mlynek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 46, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Liv, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šteberlova 24/6091, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 07.08.1962

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Marian Mlynek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 46, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 04.08.1956

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 11.8.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10439 Stary spis: S.r.o. 20677

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.7.1996.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.12.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1