Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287925

OBCHODNÉ MENO: GISP, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61780/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 3082/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 45 272 689

DEŇ ZÁPISU: 05.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v obchode,

5. sprostredkovateľská činnosť v službách,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

7. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora,

8. autorizované spracovanie dát,

9. grafické práce na počítači podľa predlohy,

10. zhotovovanie a správa webových stránok a ich následná aktualizácia,

11. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, spracovaním a zoraďovaním informácií,

12. poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti automatického spracovania dát, prenosu informácií,

13. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,

14. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky,

15. reklamné a marketingové služby,

16. prieskum trhu a verejnej mienky,

17. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

18. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

19. faktoring a forfaiting,

20. leasingová činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Búry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 3082/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 13.05.1977, Deň vzniku funkcie: 05.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Búry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 3082/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 13.05.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 26.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1