Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287928

OBCHODNÉ MENO: GT&C Slovakia Invest s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 86014/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 

IČO: 46 934 235

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. prenájom hnuteľných vecí

6. vedenie účtovníctva,

7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

8. reklamné a marketingové služby,

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Alica Orda Oravcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďatelinová 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 11.05.1976, Deň vzniku funkcie: 05.06.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alica Orda Oravcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďatelinová 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 11.05.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: GT&C Slovakia HR s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 10/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , IČO 45 695 831

Obchodné meno/názov: GT&C Slovakia Holding s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , IČO 46 948 635

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 08.11.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 274/2015, Nz 16728/2015, NCRls 17110/2015 zo dňa 18.05.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2015.

4. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 553/2015, Nz 31328/2015, NCRIs 32043/2015 zo dňa 11.09. 2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1