Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287930

OBCHODNÉ MENO: HV Gastro s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 99745/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 287, Názov obce: Bratislava - Vajnory, PSČ: 831 07 

IČO: 47 559 551

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Reklamné a marketingové služby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Administratívne služby

9. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Maroš Androvič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 9371/287, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 02.05.1980, Deň vzniku funkcie: 19.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Maroš Androvič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 9371/287, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 02.05.1980

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľubomír Švončinár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 1029/24, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 20.06.1959

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1