Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287920

OBCHODNÉ MENO: Galgroup s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 145750/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7756/62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 53 001 702

DEŇ ZÁPISU: 13.06.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Činnosť informačných kancelárii

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Administratívne služby

10. Uskutočňovanie stavieb ich zmien

11. Dizajnérske činnosti

12. Fotografické služby

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

18. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Výroba nápojov

21. Donášková služba

22. Sťahovacie služby

23. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

24. Výroba potravinárskych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7756/62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 07.09.1985, Deň vzniku funkcie: 13.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti a to každý konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrej Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7756/62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1