Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287914

OBCHODNÉ MENO: FAUCON Group, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 137721/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 52 382 087

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Administratívne služby

9. Faktoring a forfaiting

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Vedenie účtovníctva

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí podujatí

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

17. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

18. Verejné obstarávanie

19. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

20. Finančný lízing

21. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

23. Čistiace a upratovacie služby

24. Výroba potravinárskych výrobkov

25. Prípravné práce k realizácii stavby

26. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Chrenko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 3036/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 21.09.1979, Deň vzniku funkcie: 17.10.2019

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Fajtl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 3759/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 29.01.1985, Deň vzniku funkcie: 21.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Chrenko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 3036/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 21.09.1979

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Obchodné meno/názov: FAUCON SYSTEMS s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sása 709, Názov obce: Lehnice, PSČ: 930 37 , IČO 44 933 649

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Fajtl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 3756/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 29.01.1985

Výška vkladu: 1 666,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.04.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1