Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287923

OBCHODNÉ MENO: GARAJ INDUSTRY, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127253/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 

IČO: 51 293 901

DEŇ ZÁPISU: 27.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

2. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

4. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Reklamné a marketingové služby

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

13. Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení (elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov, poistky, automatické vypínače obvodov, objímky žiaroviek, zástrčky, zásuvky a príslušenstvo na zapnutie (vypnutie) a prerušenie elektrického obvodu, rozvádzače, rozvodné panely)

14. Inžinierska činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie)

15. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Milan Garaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda Andreja Hlinku 606/41, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 13.01.1991, Deň vzniku funkcie: 27.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a vo vlastnom mene

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Milan Garaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda Andreja Hlinku 606/41, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 13.01.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.02.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1